Pochylnia Wulkan Stary
Obiekt:
Pochylnia Wulkan Stary
Indeks:

Pochylnia Wulkan Stary (Wulkan-1) znajduje się pomiędzy placem składowym Wp-0 a pochylnią Wulkan Nowy (WN). Pochylnia oddana do użytku w 1966 roku. Stan techniczny średni.

Pochylnia Wulkan Stary

  • Długość całkowita pochylni: 246,00 m
  • Długość części betonowej: 178,00 mb
  • Światło pochylni: 37,00 m
  • Długość robocza: 178,00 mb

Pochylnia zamykana jest brama zaporową. Brama wykonana w konstrukcji stalowej. Na płycie pochylni znajdują się podtorza stalowe pod żurawie.