ZORKA WOLLNY ŚRODOWISKO. RETROSPEKTYWA NA PRZYSZŁOŚĆ – Wystawa powstała we współpracy m.in. Stoczni Szczecińskiej.

Ta retrospektywna wystawa nie patrzy w przeszłość, ale w przyszłość, pytając o to, jak robić ekspozycje z małym śladem węglowym? Środowisko to zwykle system współzależnych, przenikających się elementów nieożywionych i ożywionych. Środowisko Zorki Wollny jest jednocześnie akustyczne, antropogeniczne, artystyczne, zdegradowane i ożywione. Składają się na nie dzieła sztuki, performatywne prace i interaktywne instalacje: akustyczne ptasie gniazda, poduszki sensoryczne z boi czy dywany z potłuczonego szkła. Większość materiałów, obiektów i surowców została odzyskana od producentów i zakładów pracy w Szczecinie, m.in. ze Stoczni Szczecińskiej.

Wystawa powstała we współpracy z CTM 2020 Berlin, Chicago Architecture Biennale, steirischer herbst festiwal, przy wsparciu Stoczni Szczecińskiej oraz Habia Cable.

Wystawa „Środowisko. Retrospektywa na przyszłość” Zorki Wollny będzie dostępna w Trafostacji do 29 marca br.

 

Udostępnij!