Wp-5A
Obiekt:
Wp-5a
Indeks:

3 777.30 m2 powierzchni

Plac składowy z żurawiem 8 T, o nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych. Powierzchnia utwardzenia wynosi 3 777,30 m2. Stan techniczny średni.