SABRA-SERVICE
Adres:
ul. Modra 66-68, 71-220 Szczecin
Telefon:
+48 501 780 729
e-mail:
p.wielopolski@sabra-serv
Indeks:

Sabra-Service powstała w 1992 roku. Dwadzieścia lat temu zaczynaliśmy z małą grupą 15 malarzy. Aktualnie firma zatrudnia 220 pracowników, przy czym zarząd i administracja to zaledwie 6 osób. Pozostali pracownicy to wykwalifikowany i doświadczony nadzór, kontrola jakości oraz blasterzy i malarze zatrudnieni w bezpośredniej produkcji.