GREG STEEL
Firma:
GREG STEEL
Adres:
Firlika 20, 71-637 Szczecin
Telefon:
+48 514 874 395
e-mail:
gsielewoniuk@gregsteel.pl
Indeks:

Firma Greg Steel świadczy usługi w zakresie prefabrykacji konstrukcji stalowych i wykonania prac instalacyjno-montażowych na statkach i obiektach przemysłowych. Największym kapitałem naszej firmy jest wykwalifikowana kadra oraz zespół pracowników z wieloletnim stażem i doświadczeniem stoczniowym.