GEOMETR
Firma:
GEOMETR
Adres:
ul. Kołłątaja 11/8, 71-525 Szczecin
Telefon:
+48 918 814 848
e-mail:
twitosinski@geometr.biz
Indeks:

Jako firma wyspecjalizowana w zakresie geodezji inżynieryjnej i przemysłowej, wykonujemy pełny zakres prac dla potrzeb geoinżynierii (drogi, mosty, tunele), hydroinżynierii, budownictwa przemysłowego, przemysłu stoczniowego (budowa i remonty statków, doków), chemicznego (maszyny obrotowe, kalcynatory), maszynowego i wielu innych. Poza typowymi pracami, jesteśmy otwarci na wszystkie nowe zadania, wymagające wysokiej precyzji i indywidualnego podejścia do zagadnienia.